Bouwhistorisch kleuronderzoek

Een groot deel van het werk bestaat uit het eigenlijke bouwhistorische en materieel-technisch onderzoek in situ van het interieur en het exterieur. Zoals in de archeologie laten tal van ingrepen of gebeurtenissen doorheen de tijd hun sporen na in het gebouw: dichtmetsen of maken van muuropeningen, ophogen van vloerniveaus,… Daarom wordt er bij bouwhistorisch onderzoek soms ook wel eens gesproken van “muurarcheologisch” onderzoek. Een studie van het metselwerk kan ook informatie opleveren over de bouwfases: de mortelsamenstelling, de afmetingen van het baksteenmetselwerk, het metselverband,…

Vaak kan men op basis van het onderzoek in situ enkel komen tot een relatieve datering. Een vergelijkend onderzoek kan soms de aanleiding zijn om te komen tot een min of meer absolute datering. Elke periode doorheen de geschiedenis word-t namelijk gekarakteriseerd door een aantal kenmerken. Het vergelijkend onderzoek geeft bovendien een idee van de stilistische en historische waarde van een gebouw.

Het bouwhistorisch onderzoek omvat verschillende aspecten:

        - Algemeen historisch archivalisch bronnenonderzoek
        - Bouwhistorisch en materieel-technisch onderzoek in situ
        - Fotografische opname
        - Vergelijkend onderzoek
        - Omgevingsonderzoek
        - Bouwhistorisch eindrapport en restauratieadvies
        - Opvolging van de restauratiewerken

 

Archiefonderzoek - Hotel Reylof Gent Archiefonderzoek - Begijnhof te Diest

Archiefonderzoek, Hotel Reylof Gent

Archiefonderzoek-Begijnhof te Diest

 

St Jan De Doperkerk Walsbets bouwchronologie 1848
Sint Jan De Doperkerk te Walsbets Herkenrode site 1848

 

 

Bouwhistorisch onderzoek Hotel Reylof Gent
Bouwhistorisch onderzoek, hotel Reylof Gent

 

 

 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.