Conservatiewerken

Conservatie heeft tot doel een stabilisering en verbetering van de conditie van het object. Zowel de preventieve als de actieve conservatie is van groot belang.  Niet enkel het stabiliseren is belangrijk, ook de bewaaromstandigheden vragen een bijzondere aandacht. De oorzaak van het probleem dient aangepakt te worden en er wordt gepoogd de optimale omstandigheden te creëren zonder het object te manipuleren. Hierbij  zijn volgende aspecten van belang:

Lichtsterkte, duur van de belichting, type lichtbron Aangaande lichtsterkte worden er, op basis van onderzoek en ervaring, maximum toegelaten waarden aanbevolen die schade zoveel mogelijk uitsluiten of beperken. De eenheid om lichtsterkte of –intensiteit te meten, is lumen. Voor zichtbaar licht drukt men zich uit in lux, het equivalent van één lumen per vierkante meter.

Het klimaat, en dan vooral de relatieve vochtigheid, speelt een belangrijke rol bij het behoud van heel wat interieurelementen. Een goed klimaat heeft een zo stabiel mogelijke relatieve vochtigheid (zonder snelle schommelingen). De luchtvochtigheid blijft best boven 45 % en onder 75 %, om respectievelijk de uitdroging van materialen en/of schimmelontwikkeling te voorkomen.  

 

DSC 0234 DSC 0241

 

Klimaatregistratie, Sint Pieterskerk, Leuven

 

Naast de oorzaak is het ook zeer belangrijk het object (zowel roerend als onroerend)  te conserveren. Hierbij trachten we het object te stabiliseren en verder verval te voorkomen.  Er wordt steeds naar het desbetreffende object met zijn specifieke eigenschappen gekeken. Elk object moet individueel onderzocht worden om de juiste behandeling te kunnen toepassen.

St Jan De Doperkerk Walsbets bouwchronologie 1848
Sint Jan De Doperkerk te Walsbets Herkenrode site 1848

 

 

Bouwhistorisch onderzoek Hotel Reylof Gent
Bouwhistorisch onderzoek, hotel Reylof Gent

 

 

 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.