Materieeltechnisch onderzoek

Een groot deel van het werk bestaat uit het eigenlijke bouwhistorische en materieel-technisch onderzoek in situ van het interieur en het exterieur. Zoals in de archeologie laten tal van ingrepen of gebeurtenissen doorheen de tijd hun sporen na in het gebouw: dichtmetsen of maken van muuropeningen, ophogen van vloerniveaus,… Daarom wordt er bij bouwhistorisch onderzoek soms ook wel eens gesproken van “muurarcheologisch” onderzoek. Een studie van het metselwerk kan ook informatie opleveren over de bouwfases: de mortelsamenstelling, de afmetingen van het baksteenmetselwerk, het metselverband,…

Vaak kan men op basis van het onderzoek in situ enkel komen tot een relatieve datering. Een vergelijkend onderzoek kan soms de aanleiding zijn om te komen tot een min of meer absolute datering. Elke periode doorheen de geschiedenis wordt namelijk gekarakteriseerd door een aantal kenmerken. Het vergelijkend onderzoek geeft bovendien een idee van de stilistische en historische waarde van een gebouw.

Materiaaltechnisch onderzoek - Donjon te Diepenbeek 1

Diepenbeek, Donjon

DSC 0196

 

Landen, Sint Petrushoeve, Reconstructie van de gebinten in een opslagruimte

 

Materiaaltechnisch onderzoek - Pastorie Meuzegem

Materiaaltechnisch onderzoek, Pastorie Meuzegem

 

DSC 0322

Materiaaltechnisch onderzoek Diest, Grote markt

 

  

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.