Herbestemming

In deze studie onderzoeken we een aantal cruciale eigenschappen, kwaliteiten en gebreken van het complex. De bouwgeschiedenis, de historische en de stedelijke waarde, het juridisch statuut, de bouwfysische toestand en de benutbaarheid van de gebouwen komen aan bod. Het complex wordt ook in een breder stedenbouwkundig kader geplaatst.

Alle bovenvermelde factoren hebben invloed op de keuze die tussen onderstaande opties moet worden gemaakt.

-          Behoud van de gebouwen en keuze voor een renovatieproject.

-         Gedeeltelijk behoud van de gebouwen en de keuze voor een gericht renovatie.

-          Volledige afbraak van het complex gevolgd door een volledige nieuwbouw.

De verschillende factoren die de keuze tussen de hierboven geschetste opties beïnvloeden, vormen de belangrijkste hoofdstukken van deze studie.

Na de algemene oriëntatie, wordt de geschiedenis van het complex in zijn geheel en de bouwgeschiedenis in het bijzonder geschetst. Mede op basis hiervan overlopen we de architecturale, (cultuur)historische en stedelijke waarde van het complex.

Het verhaal in deze tekstbundel wordt gedocumenteerd door middel van een bijhorende foto’s en plannen in de bijhorende fotosurvey. In deze tekst wordt dan ook geregeld verwezen naar de fotosurvey. Alle gevels en alle vertrekken worden fotografisch geregistreerd. 

 

 

Herbestemmingsonderzoek - Kasteel van Heers DSC 0010detail

 Herbestemmingsonderzoek Kasteel van Heers

Herbestemmingsonderzoek Ursulineschool, Sint Truiden

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.